การ จัดฟัน Fastbraces และ การจัดฟัน Fast Braces

การ จัดฟัน Fastbraces และ การจัดฟัน Fast Braces การจัดฟัน Fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน ที่ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันเพียงแค่ 3 เดือน – 1 ปี โดยทางคลีนิค มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการการรับรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การจัดฟันแบบเร่งด่วน ยังนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาวางแผนในการรักษา เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการทำการรักษา

การจัดฟันแบบเร่งด่วน ที่คลีนิค เรามีทีมทันตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำถึงการจัดฟันแบบเร่งด่วน โดยเริ่มจากขั้นตอนเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินช่องปาก และทำการเอกซ์เรย์ช่องปากเพื่อง่ายต่อการวินิฉัยและให้ผู้เข้ารับการรักษาทราบถึงการวางแผนในการรักษาและระยะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลในรูปแบบของ 3D ตั้งแต่การรักษาขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดการรักษา

ทั้งนี้ หากผู้ที่จะเข้ารับการรักษาต้องการจัดฟันอย่างเร่งด่วนทาง คลีนิค เรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้รับการรับรองและผ่านการอบรมเฉพาะด้านจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับความประทับใจและปลอดภัยในการรักษาตามมาตรฐานสากลรวมถึงการบริการสะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการ

จัดฟัน Fast Braces

Fast Braces เป็นระบบจัดฟันที่เร็ว จากดีไซน์ของเครื่องมือที่เป็นสามเหลี่ยมและมีปีกกว้างเหมือนปีกเครื่องบิน ปีกนี้จะเป็นตัวงัดกับลวดให้ฟันเข้าสู่ตำแหน่งที่เราต้องการ และเนื่องจากลวดของระบบนี้มีลักษณะพิเศษคือมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถเริ่มใช้ลวดเหลี่ยมในการจัดฟันได้เลย ฟันจึงเกิดการตั้งแนวรากฟัน(Torque control) ตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มติดเครื่องมือ และด้วยลวดที่นิ่มแต่ขนาดใหญ่ จึงมีการสร้างความโค้งของแนวฟัน(Arch form) ให้ดีขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นกับแพทย์เป็นผู้พิจารณา ส่วนมากระยะเวลาอยู่ที่ 5-12เดือน

โปรโมชั่นจัดฟันระบบ Fastbraces เริ่มต้นที่ 59,000 จากปกติ 75,000 บาท
– คนไข้สามารถแบ่งชำระได้ ชำระครั้งแรกและครั้งที่สอง ครั้งละ 20,000บาท
– หลังจากนั้นผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 3,500-4,500 บาท